Úspěšné odeslání

Dobrý den, děkujeme za Vaši poptávku.

Na Vaši poptávku odpovíme nejpozději do druhého pracovního dne.


Poznámka : U zakázek, které kapacitně převyšují naše personální možnosti, zajistíme pro provedení revizí prověřenou partnerskou revizní firmu. V takovém případě vystupuje Ekomplex marketing s.r.o. pouze v roli zprostředkovatele a smlouva o dílo je uzavřena přímo mezi objednatelem a zhotovitelem.