Změna distribuční sazby elektřiny

Při instalaci elektrických topení, bojlerů či tepelných čerpadel máme možnost využít zvýhodněných sazeb, které nám zajistí na určitý počet hodin levnější proud. Počet hodin se liší dle sazby.

Sazby :

 • Sazba D25d poskytuje levnější proud 8 hodin denně a je výhodná pro domácnosti, které mají elektrický ohřev vody a nižší spotřebu elektřiny.
 • Sazbu D26d mohou využívat domácnosti s elektrickým ohřevem vody a vysokou spotřebou elektřiny, kdy nižší mají také 8 hodin denně.
 • Sazba D56d je určena domácnostem využívajícím tepelné čerpadlo, které bylo uvedeno do provozu od 1. 4. 2005.
 • Sazba D57d je určena pro domácnosti využívající přímotop, hybridní vytápění nebo tepelné čerpadlo, které o sazbu zažádaly po 1. 4. 2016.
 • Sazba D61d je určena pro chatařské (víkendové) využití od pátku do neděle.

O změnu sazby můžeme distributora žádat 1x ročně pokud se s distributoerem nedohodnete na individuálních lhůtách. Způsob žádosti provádíme telefonicky, emailem a samozřejmě což je časově nejméně náročné online.

Změnu sazby provádíme v případě, že jsme instalovali nový bojler, tepelné čerpadlo či elektrické topení mezi které patří instalace elektrokotle, elektrického podlahového vytápění, , elektrické panely, přímotopy, akumulační topení.

Distributor má 30dní na schválení Vaší žádosti o připojení.

Instalace bojleru:

 • Výběr tarifu – D25d nebo D26d – 8 hodin levnějšího proudu.
 • Elektrikář provede potřebné přípravy k instalaci.
 • Revizní technik následně vystaví revizi o odběrném místě, kterou budete dokládat u žádosti o změnu tarifu.

Instalace tepelného čerpadla:

 • Výběr tarifu – D56d nebo D57d – 20 hodin levnějšího proudu.
 • Pokud se po instalaci navyšuje hlavní jistič, hradí se polatek dle výše jističe a to 250,-Kč za jednofázový jistič a 630,-Kč za třífázový jistič
 • Elektrikář zajistí potřebné práce spojené s instalací TČ.
 • Revizní technik vystaví revizi, kterou budete dokládat u žádosti o změnu tarifu.

Instalace elektrického topení (elektrokotel), elektrického podlahového topení, elektrických panelů, přímotopů, akumulačního topení:

 • Výběr tarifu – D57d – 20 hodin levnějšího proudu.
 • Pokud se po instalaci navyšuje hlavní jistič, hradí se polatek dle výše jističe a to 250,-Kč za jednofázový jistič a 630,-Kč za třífázový jistič
 • Elektrikář zajistí potřebné práce spojené s instalací TČ.
 • Revizní technik vystaví revizi, kterou budete dokládat u žádosti o změnu tarifu.

Ať už měníte sazbu, nebo potřebujete jakoukoliv jinou revizi, naši revizní technici Vám rádi revizi zajistí. Kontaktovat nás můžete nejen telefonicky – 840 840 600 či prostřednictvím poptávkového formuláře.