Změna dodavatele elektřiny

V dnešní  ekonomické situaci jsme nuceni více než kdykoliv jindy šetřit naše životní náklady. Jednou z výrazných nákladových položek  je i elektřina, která je nedílnou součástí našeho každodenního života. Neuvaříme si bez ní kávu, nepodíváme se na zprávy v televizi, nenabijeme telefon.

Důležitý je správný výběr dodavatele a i přestože si podmínky pro výběr určujeme sami, měl by určitě splňovat následující:

1) Stabilní a ověřený dodavatel

– u dlouhodobých a trhem prověřených dodavatelů máme větší jistotu bezproblémového odběru než u nováčků, kteří slibují i modré z nebe.

2) Cenová výhodnost nabídky

–  cena je výhodnější s možností fixace a sjednání je bez možnosti vedlejších závazků.  

Cena elektřiny na našich fakturách je složena ze 3 položek:

  1. Platba dodavateli elektřiny  – poplatek obsahuje nejen cenu za spotřebované KWh, ale i stálý měsíční poplatek za dodávku elektřiny. Právě tyto poplatky jsme schopni ovlivnit výběrem dodavatele.
  2. Platba distributorovi elektřiny a státu – zde jsou účtovány poplatky za údržbu elektrické sítě, za dopravu, podporu „obnovitelné energie“. V České republice máme několik distributorů, jejich správa je dána územním rozdělením.
  3. Daň z přidané hodnoty elektřiny

Cenovou výhodnost samotné dodávky elektřiny si můžeme ověřit porovnáním cen na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.

3) Kvalita klientského servisu

– s dodavatelem je možné se spojit telefonicky, emailem, případně prostřednictvím aplikace, kde můžeme řešit své problémy, připomínky a změny.

4) Doplňkové služby

– výběr doplňkových služeb je opravdu pestrý, vybírat můžeme například od služeb mobilního operátora, přes různá pojištění majetku, osob, řešení na klíč u dodávek tepelných čerpadel, plynových kotlů až po nabídku úsporných praček, sušiček, ledniček a jiných.

Co dělat, když nám nevyhovují finanční podmínky odběru?

V tomto případě máme 2 mmožnosti jak vznikou situaci řešit.

Kontaktovat svého stávajícího dodavatele s žádostí o předhodnocení cenových podmínek odběru elektřiny. V ideálním případě nám dodavatel nabídne výhodnější podmínky. Nestane-li se tak, po důkladném průzkumu trhu změníme dodavatele.

Změna dodavatele

Při výběru nového dodavatele musíme být obezřetní , pozor si musíme dát nejen na podomní prodejce, ale i na vtíravé telefonické nabídky týkající se našich energií. Bohužel ne všichni obchodují fér a náš podpis, čí slůvko ano nás může přivézt do nemalých problémů.

Máme-li nového dodavatele vypovíme stávajícímu smlouvu o dodávkách elektřiny a sepíšeme smlouvu s dodavatelem novým.  Běžná praxe je, že výpověď může podat nový dodavatel, kterému při jednání udělíme plnou moc.

 Při výpovědi musíme brát zřetel na dobu uzavření původní smlouvy. Smlouvu sjednanou na dobu neurčitou můžeme vypovědět kdykoliv s 3měsíční výpovědní lhůtou. Naopak smlouvu sjednanou na dobu určitou zpravidla nemůžeme před jejím koncem vypovědět , pokud ano, tak zaplacením smluvní pokuty.

Změna dodavatele probíhá bez technických změn či výměny elektroměrů. Vyplní se pouze příslušný formulář, který potvrdí stávající i nový dodavatel. K tomuto úkonu se nevyžaduje žádná revize jako je tomu například u revize pro změnu tarifu, revize hromosvodů či revize elektroinstalací a obvodů.

Četnost změn dodavatele je bez omezení, ale určitě nikdo z nás nechce měnit dodavatele více než je nutné. Proto i při výběru platí, dvakrát měř a jednou řež.