Revize hromosvodů

V letních měsících více než kdykoliv v roce hrozí při letních bouřkách hromy a blesky. Jako ochranu domů, budov a jiných objektů používáme hromosvody, které vytváří vodivou cestu ke svedení bleskového výboje do země. Hromosvody nás chrání nejen před poškození budov, majetku v něm, ale také chrání zdraví osob, zabraňují možným požárům a staly se bežnou součástí požární ochrany.

Důvod revize

Povinnost revize nám ukládá zákon, ale hlavně jde ochranu životů a majetků. Po zasažením blesku můžeme během mžiku přijít o vše a proto rozhodně stojí za to se revizi věnovat a mít vše v pořádku. Dalším důvodem je případná škodná událost po zasažení bleskem. V případě, že nemáte platnou revizi hromosvodu, nepomůže Vám ani sebelepší pojistka.

Četnost revizí

Každoroční – jsou vyžadovány v mokrém prostředí nebo v místě, kde hrozí extrémní koroze.

Co 3 roky – jsou prováděny v prostřední, které jsou namáhány horkem, chladem či vlhkem.

Co 5 let – tyto revize se provádějí v běžném prostředí.

Kde se provádí revize

Revize se provádí nejen na bytových objektech (bytový, rodinný dům), ale i komerčních budovách, hotelech, penzionech, ubytovnách, veřejných budovách .

Co předložit reviznímu technikovi

Při revizi reviznímu technikovi předkládáme projektovou dokumentaci (obsahuje schéma elektroinstalace v bytových domech), dokumenty k rozvaděčům, poslední revizní zprávu.

Co musí obsahovat revizní zpráva

Každá revizní zpráva musí být opatřena podpisem a razítkem revizního technika, dále musí obsahovat jeho evidenční číslo a číslo opravnění.

Naši revizní technici mají vše v malíčku, rádi a ochotně Vám poradí nejen s legislativou, ale provedou i samotnou revizi a budou hlídat datum další revize, aby vy jste si mohli užít bezstarostné léto.