O nás

O společnosti Ekomplex marketing s.r.o.

Kdo jsou revizní technici EKOMPLEX

Revizní technici EKOMPLEX jsou vybraní odborní revizní technici, pracující v nadnárodním řemeslnickém cechu EKOMPLEX. Jedná se o spotřebitelsky zaměřený systém centrálně koordinovaných revizních techniků či revizních firem, které prošly náročným sítem výběru z hlediska kritérií, důležitých především pro Vás – zákazníky.

Na naše revizní techniky klademe nejvyšší nároky

Naši revizní technici jsou vybíráni podle přísných kritérií, důležitých především pro zákazníky :

  1. Dobré reference od zákazníků – ptáme se našich zákazníků, se kterými revizními techniky mají dobré zkušenosti
  2. Dobré reference od revizních firem – jen opravdu vyhlášený odborník v oboru si zaslouží doporučení od svých konkurentů
  3. Kvalifikační předpoklady – členem může být jedině revizní technik s platným osvědčením o provádění revizí
  4. Dostatek zkušeností – podmínkou je minimálně 5 let zkušeností s provozováním revizní praxe
  5. Příjemné vystupování – vždy vlídný a ochotný přístup k zákazníkovi
  6. Ochota k řešení problémů – samozřejmý konstruktivní přístup revizního technikara, když něco nevyjde podle očekávání nebo nastane reklamace
  7. Dodržování dohod a cen – písemné i ústně uzavřené dohody, smlouvy a sjednané ceny musí být pro našeho revizního technikaprvořadé
  8. Úcta k dodržování zákonů – náš revizní technik musí veškerou činnost provádět v souladu s obecně uznávanými a platnými zákony a předpisy
  9. Kvalita revize – naši revizní technici musí veškeré revize provádět svědomitě
  10. Kvalita materiálu – přísný důraz na používání jen kvalitních a ověřených přístropů pro provádění revizí