Revize hromosvodů

Revize hromosvodu – rozsah prací


Vizuální prohlídka

Vizuální posouzení stavu jímací soustavy a pokrytí ochranného prostoru jímači. Zaměřuje se především na :

 • označení měřících míst
 • opatření povrchových svodů ochrannými úhelníky (mechanická ochrana)
 • dodržení minimální vzdálenosti svodů a jímací soustavy od konstrukčních částí objektu
 • uvolněné spoje hromosvodu
 • vodivost styčných ploch spojovacích svorek (mezi styčnými plochami svorek nesmí být zatečená barva a nečistoty)

Měření

 • měřením je zjištěn přechodový odpor spojů
 • u všech svodů je změřen zemní odpor
 • výpočtem je stanovena hodnota celkového uzemnění hromosvodu

Vytvoření revizní zprávy

Revizní zpráva vystavená revizním technikem vždy obsahuje :

 • výsledky měření
 • výpočet celkového odporu uzemnění celé měřené soustavy
 • popis jímací soustavy a svodů
 • porovnání stav hromosvodu s předchozím stavem uvedeným v předcházející revizní zprávě (u periodických revizí)
 • uvedení materiálu střešní krytiny
 • venkovní klimatické podmínky v době měření
 • posudek revizního technika a zhodnocení bezpečnosti zjištěného stavu hromosvodů
 • vyjádření, zda je soustava schopná bezpečného provozu či nikoli
 • zjištěné závady a neshody s normou požadovaným stavem