Lhůty kontrol a revizí

Revize a platná legislativa


  1. Proč chtít revize ?

  1. Revize a zákony

  1. Co musí obsahovat revizní zpráva


4) Lhůty pravidelných kontrol a revizí (výpis z norem)Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500

Lhůta pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující tabulky v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru, ve kterém je elektrické zařízení umístěno.

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí
Druh prostředí (ČSN 33 0300)Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000–3Revizní lhůty v rocích
základní, normálníAA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní5
venkovní, pod přístřeškemAB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace4
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůd­ciAA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL23
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchuAG2, AG3, BE2, BE32
mokré, s extrémní korozní agresivitouAD2 až AD8, AF41


Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob
Umístění elektrického zařízeníOrientační přiřazení podle ČSN 33 2000–3Revizní lhůty v rocích
zděné, obytné a kancelářské budovyBD15
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízeníBA2, BD43
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.)BD3, BD42
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavostiC2, C3 CA22
pojízdné a převozné prostředky1
prozatimní zařízení staveniště0,5


Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny
Druh objektuOrientační přiřazení podle ČSN 33 2000–3Revizní lhůty v rocích
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavostiC1, C2, C3 BE2, BE3, CA22
ostatnívšechny kromě BE2, BE3, CA25


Revize a kontroly elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600

Lhůty pravidelných kontrol a revizí
Skupina elektrických spotřebičůSpotřebiče držené v rucePřenosné spotřebičeNepřenosné a připevněné spotřebiče
kontrolarevizekontrolarevizekontrolarevize
Avždy před jejich vydáním uživateli
Bpřed použitímI 3 měs.,II a III 6 měs.před použitím1× za 6 měsícůpřed použitím1× za 6 měsíců
Cpřed použitímI 6 měs.,II a III 12 měs.před použitím1× za 24 měsícůpřed použitímdle ČSN 33 1500
D1× za měsícI 12 měs.,II a III 12 měs.před použitím1× za 24 měsícůpřed použitímdle ČSN 33 1500
E1× za měsícI 12 měs.,II a III 12 měs.před použitím1× za 36 měsícůpřed použitímdle ČSN 33 1500Vysvětlivky:

A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích, atp.)
C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, atp.)
E – spotřebiče používané při administrativní činnosti

spotřebič držený v ruce – přenosný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor je nedílnou součástí spotřebiče

přenosný spotřebič – spotřebič, kterým se při práci manipuluje, nebo jiný než připevněný spotřebič o hmotnosti menší než 18 kg

nepřenosný spotřebič – spotřebič, který není přenosný nebo spotřebič, který je připevněn

připevněný spotřebič – spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem zajištěn na určitém místěRevize a kontroly elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600

Lhůty pravidelných revizí
SkupinaTřída ochrany spotřebičeMezní revizní lhůty
AI6 měsíců
II a III12 měsíců
BI3 měsíce
II a III6 měsíců
CI2 měsíce
II a III3 měsíceVysvětlivky:

A – s nářadím se pracuje občas (do 100 hodin ročně)
B – s nářadím se pracuje často krátkodobě (100 – 250 hodin ročně)
C – s nářadím se pracuje dlouhodobě (více jak 250 hodin ročně)